X

Yêu cầu hệ thống để có thể sử dụng các tính năng Continuity trên iPhone và các thiết bị khác của Apple

29.06.2020   3325 lượt xem

Đây là những yêu cầu cần có để bạn có thể sử dụng các tính năng Continuity trên iPhone, iPad, Apple Watch... Các tính năng đó bao gồm: Auto Unlock, Continuity Camera, Handoff, Instant Hotspot, iPhone Cellular Calls, SMS/MMS messaging, Universal Clipboard, Continuity Sketch và Continuity Markup.

1. Auto Unlock

Auto Unlock hoạt động với các thiết bị và hệ điều hành này:

2. Handoff

Handoffhoạt động với các thiết bị và hệ điều hành này:

3. iPhone Cellular Calls 

iPhone Cellular Calls yêu cầu bất kỳ iPhone nào sử dụng iOS 8.1 trở lên và gói dịch vụ đã được kích hoạt. Sau đó, bạn có thể chuyển tiếp các cuộc gọi đến và từ iPhone đó từ các thiết bị này:

  • Bất kỳ máy Mac nào sử dụng OS X Yosemite trở lên. Mac mini và Mac Pro yêu cầu micrô hoặc tai nghe bên ngoài.
  • Bất kỳ iPhone, iPad hoặc iPod touch sử dụng iOS 8 trở lên.

4. SMS and MMS messaging

SMS and MMS messaging yêu cầu iPhone sử dụng iOS 8.1 trở lên. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn SMS và MMS từ các thiết bị này:
- Bất kỳ máy Mac nào sử dụng OS X Yosemite trở lên. 
- Bất kỳ iPhone, iPad hoặc iPod touch sử dụng iOS 8 trở lên.

5. Universal Clipboard

Universal Clipboard yêu cầu thiết bị và hệ điều hành sau đây để có thể sao chép văn bản, hình ảnh, ảnh và video từ thiết bị này sang thiết bị khác của Apple.

Universal Clipboard cũng có thể sao chép toàn bộ tệp từ máy Mac này sang máy Mac khác. Mỗi máy Mac yêu cầu macOS High Sierra trở lên.

6. Continuity Sketch và Continuity Markup

Continuity Sketch và Continuity Markup hoạt động với các thiết bị và hệ điều hành sau:

5 điểm / 1 bầu chọn

Bài viết khác

Chat Facebook
Chat Facebook
Call: 097.772.8880